Fotografēšana “iziet” ārpus Sēlpils robežām, atver lvbaznicas.space vai apskati @xnslpilsp3a Instagram

Par “Digitālo Sēlpili”

Projekts uzsākts pamatā ar LELB luterāņu, Sēlpils iecirkņa baznīcu ārpuses un to elementu fotogafēšanu

Fotogrāfijas