Par “Digitālo Sēlpili”

Projekts uzsākts pamatā ar LELB luterāņu, Sēlpils iecirkņa baznīcu ārpuses un to elementu fotogafēšanu